Enerji, günümüz dünyasında yaşam kalitesinin arttırılmasında ve ulusların gelişiminde en önemli unsur haline gelmiştir. Dünyadaki nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep gittikçe artmaktadır. Bununla beraber enerjinin verimli kullanılması da önem arz etmektedir.

Enerjinin verimli kullanılmasında doğru ölçümün önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber enerjideki maliyetlerinin artması ve doğalgaz hatlarındaki kayıplar ölçümün önemini ve hassasiyetini hissettirmeye başlamıştır.

Bu bağlamda “Ölçü Aletleri Direktifi (MID)” çevresindeki doğalgaz sayaçlarının iç piyasaya arzında ve ithalinde taşımaları zorunlu hale gelen ve tüketiciler tarafından da önemi daha iyi anlaşılan “CE” işareti, ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılmasında kullanılan önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Laboratuvarımız akredite bir laboratuvar olarak, G 4’ ten G 1000’ e kadar olan doğalgaz sayaçlarının periyodik muayenelerini yapabilmektedir.

Kalite ödün vermeyen laboratuvarımız Türk Sanayisine destek olmak için sayaç konusunda teknolojik gelişmelere imkan vermeye devam etmekte ve bu doğrultuda firmalarımızın ürün geliştirme süreçlerinde gerekli AR-GE çalışmalarına da imkan sağlamaktadır.