Ölçme, bir büyüklüğün değerini tespit etmek amacıyla yapılan bir dizi işlemdir.

Kalibrasyon, belirli çevre şartlarında (Sıcaklık, nem, basınç, titreşim v.b) test veya ölçü cihazının gösterdiği değerlerin, doğruluğu ve sapmaları kesin olarak bilinen referans standarttan sapmasının tespit edilmesidir.

ELDAŞ Kalibrasyon Laboratuvarı, 2005 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar kararlı bir şekilde kapsamını genişletmiş ve genişletmeye devam etmektedir. Elektriksel, Mekaniksel, Sıcaklık ve EMC olmak üzere dört ayrı kalibrasyon laboratuvarı mevcuttur.

Eldaş Kalibrasyon Laboratuvarı TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17025:2005 standardına akredite olmuştur. Akreditasyon numarası AB-0041-K’ dır.