EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Kalibrasyonu; EMC testlerinin yapılmasında kullanılan cihazların kalibrasyonunu kapsar. Ölçme işleminde kullandığımız bu cihazlarda, doğru veriler alabilmek için kullanılan her ölçüm cihazının belirli aralıklarla kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir.

Ölçme işleminde kullanılan cihazların kalibreli olması ölçüm sonuçlarının doğruluğunun artmasının yanında kalitenin artmasını da beraberinde getirmektedir.

ELDAŞ olarak, EMC kalibrasyonunun önemini ve problemlerini yakından biliyoruz çünkü ülkemizde EMC kalibrasyonu maliyet ve zaman açısından firmalara zorluklar oluşturmaktadır.

ELDAŞ olarak, bizim gibi bu cihazları kullanan diğer firmalara destek olmak adına aşağıda belirtilen bazı cihazların kalibrasyonunu bünyemizde yapabilmekteyiz.