Elektromanyetik Uyumluluk Testi (Electromagnetic Compability-EMC), herhangi bir sistem veya cihazın, çevrede bulunan diğer sistem ve cihazlardan etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasını amaçlar.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle, diğer cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir. Bu iki temel gereksinim birbirini tamamlayan unsurlardır ve cihazlar her iki temel şartı sağlamalıdır.


Ürünlerin piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 2004/108/EC nolu EMC Direktifi ve harmonize ürün standartları; direktif kapsamına giren ürünlerin gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır.

EMC Deney Laboratuvarımızda; üreticilerin EMC direktifi kapsamındaki ürünlerine, CE işareti iliştirebilmeleri için gerekli olan deneyler yapılmaktadır. Üreticiler için çok önemli bir konu olan EMC Testi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları da laboratuvarımız bünyesinde yapılmaktadır.

EMC Testi Nasıl Yapılır?

- Cihazların ya da sistemlerin çevresine kablo üzerinden veya havadan yaydığı elektromanyetik gürültü Yayılım (Emisyon) EMC testleri,

- Cihazların ya da sistemlerin bulunduğu ortamda oluşan elektromanyetik gürültüden ne kadar etkilendiğinin kontrolünün yapıldığı Bağışıklık (Immunity) EMC testleri.

Kullandığımız elektronik cihazların sayısının ve hassasiyet seviyelerinin her gün arttığı günümüzde EMC testleri artık bir zorunluluk halini almıştır.