KOROZYON LABORATUVARI

Hepimizin iyi bildiği gibi, dünyadaki tüm canlı/cansız maddelerin etrafındaki doğal çevre etkenleri veya endüstriyel koşullar (güneş, yağmur, toz, kimyasallar gibi) nedeniyle bozunmakta ve yaşlanmaktadır. Bu yaşlanma çeşitli formlarda olabilir, eğer metal ve beton gibi yapı malzemelerinden konuşuyorsak, bunun teknik ismine KOROZYON denir.

Endüstriyel yapı ve inşaat malzemeleri (metal, beton, kompozit gibi) ve ürünleri (boya ve kaplamalar gibi) “aynı yaşlanma ve korozyon mekanizmalarının uygulanmasına çalışılarak” normal koşullarda oluşacak korozyon sürelerinden çok daha kısa sürelerde dayanımlarının belirlenmesi için tasarlanmış testlere de KOROZYON ve YAŞLANDIRMA TESTLERİ denmektedir.

Bu testlerin yapılmasının başlıca amaçları:

- Yeni teknolojik malzemelerin ve boya/kaplamaların geliştirilmesi

- Yeni veya eski ekipmanların üzerine koruyucu boya/kaplama seçimi

- Şartname/spesifikasyona bağlı olarak seçilen malzemenin Kalite Güvencesi-QA

- Korozyon ve boya yaşlanması nedeniyle oluşan malzeme kusurlarının analizi

- Herhangi bir endüstriyel tesisin bakım maliyeti ve amortismanı gibi.


GENEL TEST TİPLERİ Nelerdir? Ne gibi Farklılıklar İçerir? (başlık)

Basitçe bu testler iki ayrılmaktadır: 

• Geleneksel Korozyon/Yaşlandırma Testleri 

• Döngüsel Korozyon/Yaşlandırma Testleri 


Geleneksel Korozyon/Yaşlandırma Testleri 

Bu tip testlerde, sadece bir veya birkaç parametre ile (Tuz spreyi, yağmurlama, nem gibi) test edilecek malzemeler sürekli aynı ortam koşul(lar)ına maruz bırakılmaktadır. Örneğin, sabit bir sıcaklıkta sabit konsantrasyonda tuzlu bir çözeltiyi sürekli test panellerinin üzerine püskürtülmesi ve bu şekilde test panellerinin yaşlanması/korozyona uğraması beklenmektedir

Bu testlerin en bilinen örneği, ilk kez 1937’de yayınlanmış ASTM B117 ve ISO 9227 standartlarında testin nasıl gerçekleştirileceği ayrıntıları ile anlatılan “Tuz Sisi Püskürtme (ing. Salt-fog spray)” testidir. Özetle, 35±2°C’deki saf suyun içinde çözünmüş olarak bulunan %5’li NaCL tuz çözeltisinin, kabin içine yerleştirilen çıplak metal ve boyalı/kaplamalı malzemelerin yüzeylerine sürekli püskürtülerek, metallerin korozyona uğraması ve boya/kaplama malzemelerinin yaşlanması sağlanmaktadır. Sonrasında, korozyon veya yaşlanma nedeniyle oluşan görünür kusurlar, ASTM D1654, ASTM D3359, ASTM D610, ASTM D661, ASTM D714 ve ASTM D772 veya ISO 2409 ve ISO 4628 standartlarında belirtilen şekillerde değerlendirilerek, sonuç raporları hazırlanmaktadır. Tuz-sisi püskürtme testi dışında bu tip testlere örnek olarak Neme Dayanım Testi (ISO 6270) ve Kimyasallara Dayanım Testi (ISO 2812) gibi laboratuvar testleri örnek gösterilebilir. Bu testlerin yegâne ortak özelliği; tuzluluk, nemlilik, sıcaklık, vs. gibi seçilen etki faktörlerinin SÜREKLİ ve SABİT olarak test edilen malzemelere ve boya/kaplamalara saatler boyunca uygulanması ve test planındaki değerlerin hiçbir şekilde DEĞİŞTİRİLMEMESİ olarak belirtilebilir. (Bu yönüyle, bu testlere STATİK KOROZYON/YAŞLANDIRMA testleri de denmektedir.)


Döngüsel Korozyon/Yaşlandırma Testleri 

Bu tipteki testlerde ise; tuzluluk, sıcaklık, güneş, yağmur gibi etki faktörlerini simule etmek adına – aynı gerçek hayatta olduğu gibi – birbirini takip eden şekilde teste alınmış çıplak metal veya boyalı/kaplanmış malzemelere önceden belirlenmiş bir sıra ile tatbik edilmesidir. 

Bu testlerin en bilinen örnek standartları ise; EN ISO 11997-1, CETP 00.00- L-467, PV 1210, PV 1209, VDA 233-102 vb gibi.


ÇEVRESEL ETKİ TEST LABORATUVARI 

Çevresel etki testleri, standart çevresel şartların altındaki ve üstündeki düşük ve yüksek sıcaklık koşullarının ve ani sıcaklık değişimlerinin malzemelerin güvenlik, yapısal bütünlük ve işlev/performans özellikleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. 

Düşük ve yüksek sıcaklık testleri, sıcaklık/nem çevrimi ve şok sıcaklık testleri çevresel etki testleri kapsamında yapılan bazı testlerdir. 

Bu testlerin en bilinen örnek standartları ise; MIL-STD-810H, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52 vb. gibi.