Günümüzde elektrikli cihazlar, değişik çeşit ve modeller ile hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Elektrikli cihazların hayatımızdaki yeri arttıkça, insan ve çevre sağlığı için güvenlik problemleri de sürekli artmaktadır. Bu nedenle LVD (Alçak Gerilim Yönetmenliği), ürünlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir yer alır.


Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 73/23/AT (2006/95/AT) nolu Alçak Gerilim Yönetmeliği ve harmonize ürün standardları; direktif kapsamına giren ürünlerin uyması gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır.

LVD testi laboratuvarımızda CE işareti için yapılması zorunlu olan ve alçak gerilim direktifi ile atıf yaptığı standartlara uygun olarak cihazların çevreye, insanlara ve hayvanlara karşı sebep olabileceği elektriksel ve mekaniksel tehlikeler ile ilgili güvenlik, test ve muayeneleri yapılmaktadır.

LVD Sertifikası

Türkçe Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak geçen Low Voltage Directive’in amacı; elektrikli cihazlarda insan çevre ve mal güvenliği ile ilgili sorunları ürün piyasaya çıkmadan önce öngörmek, minimize etmek ve mümkünse sıfırlamaktır. İlgili testleri geçerek gerekli prosedürleri sağlayan cihazlar LVD Test Raporu alarak piyasaya arz edilir. Ürünün hem yapısal olarak güveli olması ya da enerji verimliliği açısından ilgili standart ve düzenlemelere uygunluğu yine bu yönetmeliğin kapsamında LVD sertifikası ile kanıtlanmaktadır. Bu sayede hem üreticinin ürününü güvenli bir şekilde piyasaya sürmesi hem de son kullanıcının ürünü şüphe duymadan kullanması hedeflenmektedir. CE işaretlemesi için hazırlanan teknik dosyanın temelini oluşturan LVD test raporları, üründe ya da standartta değişiklik olmadığı takdirde on yıl geçerliliğini korumaktadır.

LVD Test Laboratuvarı

Eldaş bünyesinde Alçak Gerilim Yönetmeliğine ait testlerin yapıldığı LVD test Laboratuvarı, Türkak’tan akredite olarak hizmet vermektedir. Türkiye’nin en geniş kapsamına sahip laboratuvarından biri olan LVD Laboratuvarında; aydınlatma armatürleri, elektrikli medikal cihazlar, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan ocak, fırın, ısıtıcı vb. cihazlar, makineler, bilgi teknolojisi cihazları, davlumbaz, küçük ev aletleri vb. gibi birçok cihazın tip testleri. Yine bunlar dışında elektrikli fırın ve ocakların enerji verimlilik testleri, IP çevresel şartlara (Toz ve Su), iklimlendirme testleri, darbe testleri gibi birçok test LVD Test Laboratuvarımızda uygulanmaktadır. Akredite olduğumuz bütün standartlardan alanında uzman personeli ile hizmet veren Eldaş, aynı zamanda üretici şartnameleri veya özel test gereksinimlerinde de akredite olmadan üreticimize ilgili standartlara göre hizmet verebilmektedir.

Diğer hizmetlerimizden Elektromanyetik Uyumluluk Testi için de kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.