İzlenebilirlik, yapılan her bir ölçümün sonuçlarını, ulusal standartlara veya ulusallığı kabul edilmiş ölçüm sistemlerine, kesintisiz bir karşılaştırmalar zinciri üzerinden bağlayabilme yeteneği.

Hassaslık, ölçüm cihazı tarafından gerçekleştirilen ardışık (tekrarlanabilirlik) okumalar arasındaki tutarlılıktır

Kalibrasyon, belirli çevre şartlarında (Sıcaklık, nem, basınç, titreşim v.b) test veya ölçü cihazının gösterdiği değerlerin, doğruluğu ve sapmaları kesin olarak bilinen referans standarttan sapmasının tespit edilmesidir

ELDAŞ Kalibrasyon laboratuvarı 2005 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar kararlı bir şekilde kapsamını genişletmiş ve genişletmeye devam etmektedir. Elektriksel, Mekaniksel, Sıcaklık ve EMC olmak üzere dört ayrı kalibrasyon laboratuvarı mevcuttur.