Küresel ısınmanın etkisini yaşadığımız günümüz dünyasında ülkeler yeni kaynak arayışlarına hız vermişken, stratejik önem kazanan “su” için de kıran kırana bir rekabet yaşanmaktadır. Yüzyılımızın su savaşlarına sahne olacağı yönündeki düşünceler artık ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Bu sebeple, suyun verimli kullanımının öne çıktığı dünyamızda, doğru ölçümün önemi, dolayısıyla sayaçların daha doğru ve hassas ölçüm yapabilirliği önemini arttırmıştır.

Bu doğrultuda “Ölçü Aletleri Direktifi (MID)” çevresinde su sayaçlarının hem iç piyasaya arzında hem de ihracında ve ithalinde artık zorunluluğu bulunan “CE” işareti karşımıza çıkmaktadır.

“Ölçü Aletleri Direktifi (MID)” çerçevesinde TÜRKAK tarafından akredite olan laboratuvarımız; mekanik, elektronik, ön ödemeli, ultrasonik, fluidic v.b bütün sayaç tiplerinin, kapsamımız dahilinde muayene ve deneylerini uzman personelimiz eşliğinde yapmaktadır.

Kaliteden ödün vermeyen laboratuvarımız Türk Sanayisine destek olmak için sayaç konusunda teknolojik gelişmelere imkan vermeye devam etmekte ve bu doğrultuda firmalarımızın ürün geliştirme süreçlerinde gerekli AR-GE çalışmalarına da imkan sağlamaktadır.